Wycena nieruchomości – Rzeczoznawca Agnieszka Król – Warszawa

Jestem licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym i zajmuję się wyceną nieruchomości.

Wycena to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości: domu, mieszkania, lokalu użytkowego, gruntu itp.

Wiedza o tym, ile warta jest nieruchomość, jest przydatna w przypadku planowanej sprzedaży lub kupna nieruchomości i pomocna zwłaszcza przy negocjacjach pomiędzy nabywcą a sprzedającym.

Określenie wartości nieruchomości jest konieczne przy zawieraniu umów na kredyt hipoteczny, gdzie zabezpieczeniem jest właśnie ta nieruchomość.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca jest ekspertem na rynku nieruchomości zajmującym się sporządzaniem wycen nieruchomości https://sunny-side.pl/oferta/.

Jest to osoba z uprawnieniami państwowymi do szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest fachowcem, doskonale rozeznanym w swojej dziedzinie, zorientowanym w specyfice rynku i w aktualnych cenach nieruchomości.

Dzięki doświadczeniu i wysokim kompetencjom jest w stanie określić wartość każdej nieruchomości.

Dlatego też warto przy wycenie nieruchomości skorzystać z usług doświadczonego i rzetelnego rzeczoznawcy.

Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą oraz z informacjami o mnie.

Jak przebiega przygotowanie operatu?

Proces wyceny nieruchomości składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się w momencie, w którym zleceniodawca zawiera z rzeczoznawcą umowę na sporządzenie operatu.

Musi ona zawierać informacje dotyczące celu wyceny, terminu realizacji operatu oraz ceny usługi.

Praca rzeczoznawcy polega na dokonaniu analizy głównych czynników mających wpływ na wartość nieruchomości.

Mogą to być: ceny transakcyjne podobnych nieruchomości, potencjał ekonomiczny regionu, w którym znajduje się nieruchomość, charakter popytu i podaży podobnych nieruchomości, stopy zwrotu z inwestycji, a także stawki czynszowe w podobnych nieruchomościach.

Rzeczoznawca dokonuje też analizy stanu prawnego nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomością.

W zależności od celu wyceny dokonuje wyboru metody wyceny.

Ostatnim etapem jest sporządzenie dokumentu potwierdzającego wartość – operatu szacunkowego.

Agnieszka Król Rzeczoznawca

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230