Informacje o rzeczoznawcy Agnieszce Król

Nazywam się Agnieszka Król i jestem Rzeczoznawcą Majątkowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej uzyskałam w 2012 roku.

Możecie Państwo znaleźć moje nazwisko na liście rzeczoznawców https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych, na stronie ministerstwa właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ukończyłam wiele specjalistycznych szkoleń, warsztatów i kursów. Stale dbam o dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Do swojej pracy podchodzę rzetelnie. Dokonuję szacowania wartości nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową. Dotrzymuję ustalonych terminów realizacji zleceń.

 

 

Z kim najczęściej współpracuję?

 

Jako biegły sądowy stale współpracuję z Sądami Rejonowymi w Warszawie i w powiatach sąsiednich, a także kancelariami komorniczymi.

Wykonuję również wyceny dla urzędów, klientów biznesowych i klientów indywidualnych.

Mam bogate doświadczenie w wycenach różnego rodzaju nieruchomości i praw do nieruchomości.

Wykonuję operaty szacunkowe dla instytucji, głównie dla banków, sądów, urzędów, kancelarii komorniczych oraz dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych).

Rzetelność i terminowość

 

Wizytówką mojej działalności są rzetelność i terminowość oraz troska o satysfakcję klienta.

Na moją szczególną uwagę zasługują klienci oczekujący mojego doradztwa oraz wspierania przy wycenie nieruchomości.

Zawsze oferuję wysoką jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnych stawek.

Bardzo dziękuję wszystkim klientom za zaufanie i zapraszam do współpracy.

 

AGNIESZKA KRÓL RZECZOZNAWCA

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230