Oferta

Sporządzam wyceny nieruchomości z terenu całej Warszawy oraz jej okolic

 

 

Obszar działania:

Obszar działania:

Sporządzam wyceny nieruchomości z terenu całej Warszawy oraz jej okolic.

 

Warszawa: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

 

Powiaty ościenne: wołomiński, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, miński.

 

Rodzaje sporządzanych wycen:

 

 • wycena nieruchomości lokalowych:
 • prawo odrębnej własności
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (wycena ograniczonych praw rzeczowych)
 • lokale użytkowe
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • inne budynki, budowle
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane)
 • wycena nieruchomości rolnych
 • wycena nieruchomości zabytkowych
 • wycena służebności gruntowych

 

Cele sporządzanych wycen:

 • ustalenie ceny sprzedaży
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • wypłata odszkodowania
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • wniesienie aportu
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenie opłaty adiacenckiej
 • określenia opłaty planistycznej
 • podział majątku
 • ubezpieczenie
 • inne

 

 

Usługi dodatkowe:

 

Na zlecenie przeprowadzam także wizje lokalne w celu stwierdzenia postępu prac budowlanych, zgodności prac z harmonogramem oraz założeniami projektu budowlanego (fotoinspekcje i kontrole inwestycji).

 

 

Termin realizacji

 

Terminy realizacji zleceń ustalam indywidualnie z każdym Klientem. Zawsze dotrzymuję umówionych terminów. (Orientacyjnie można przyjąć, że w przypadku typowej nieruchomości na realizację zlecenia potrzeba 5 dni roboczych).

 

 

Poufność

Wszelkie informacje uzyskane przez rzeczoznawcę w związku z realizowanymi wycenami stanowią tajemnicę zawodową.

Informacje ogólne

 

Operaty szacunkowe wykonywane są przeze mnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem najwyższej staranności, właściwej dla standardów zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zastosowaniem zasady bezstronności w wycenie nieruchomości.

 

Agnieszka Król Rzeczoznawca

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230