Wycena domów, mieszkań, działek

Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, miej pewność wyceny!

 

 

Przeprowadzam wycenę domów, mieszkań i działek. Pomagam przebrnąć przez wszelkie kwestie formalne dotyczące wyceny. Wspieram fachowym doradztwem oraz służę radą. Działam na terenie całej Warszawy oraz jej w jej okolicach i zajmuję się sporządzaniem wycen nieruchomości:

 • Lokalowych - mieszkalnych oraz użytkowych, w tym prawo odrębnej własności; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • Gruntowych niezabudowanych: rolnych, leśnych, działek budowlanych, inwestycyjnych;
 • Gruntowych zabudowanych;
 • Części składowych nieruchomości;
 • Budynków: hale, magazyny, domy, biura, budynki gospodarcze, przemysłowe, warsztatowe, produkcyjne;
 • Innych praw do nieruchomości – służebność (gruntowa, osobista, przesyłu), bezumowne korzystanie z nieruchomości, określanie stawek czynszu najmu, itp.

Teren działania

Warszawa: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Powiaty ościenne: Wołomin, Legionowo, powiat warszawski zachodni, Pruszków, Otwock, Mińsk Mazowiecki.

W jakim celu wyceniam nieruchomości?

Dokonuję wycen nieruchomości w celach:

 • Ustalenia ceny sprzedaży lub kupna – sporządzenie wyceny w postaci operatu szacunkowego określi wartość rynkową nieruchomości, co może okazać się niezbędne przy negocjowaniu ceny zakupu lub pomoże w ustaleniu optymalnej ceny sprzedaży.
 • Zabezpieczenia kredytu bankowego – operat szacunkowy wymagany jest jako potwierdzenie wartości przy obciążeniu hipoteki nieruchomości. Kredyt hipoteczny wykorzystuje się na zakup, remont lub budowę nieruchomości. Znając wartość nieruchomości, można negocjować warunki kredytu.
 • Dla celów księgowych – ustalenie wartości początkowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji, wniesienie aportu do spółki.
 • Przy podziale majątku – ustalenie wartości nieruchomości przez bezstronnego rzeczoznawcę majątkowego przy sprawach spadkowych i rozwodowych pomoże uniknąć konfliktów i będzie podstawą do szybkiego zakończenia procedury podziału.
 • Do ustalenia podatku od spadku i darowizny lub od czynności cywilno-prawnych – operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego będzie podstawą do określenia wysokości podatku – zgodnie z wartością nieruchomości. Jest to istotne, by wartość ta była określona rzetelnie, co pomoże uniknąć zagrożenia nieświadomego zawyżania lub zaniżania wartości nieruchomości. Przydaje się to także w sytuacji kwestionowania wysokości podatku ustalonego przez urząd skarbowy.
 • Przy odszkodowaniach – określenie wartości nieruchomości w celu uzyskania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp.
 • Do ubezpieczeń – określenie wartości budynków przy polisie ubezpieczeniowej.
 • Dla ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej – wycena nieruchomości w celu określenia wzrostu/spadku wartości nieruchomości po zmianie/uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub po podziale nieruchomości.
 • Dla ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu – odszkodowanie dla właściciela nieruchomości za zajęcie terenu działki pod urządzenia przesyłowe: sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze itp.
 • Dla ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – użytkownik wieczysty może wnioskować o dokonanie aktualizacji opłaty przez właściwy urząd. Ma prawo także zakwestionować wysokość opłaty ustalonej przez urząd. Do tego przyda się wycena niezależnego rzeczoznawcy.
 • Przy wycenie nieruchomość jako zabezpieczenie prowadzonej działalności (np. franczyzy)

Usługi dodatkowe

Na zlecenie przeprowadzam także wizje lokalne w celu stwierdzenia postępu prac budowlanych, zgodności prac z harmonogramem oraz założeniami projektu budowlanego (foto-inspekcje i kontrole inwestycji).

Terminy realizacji zleceń ustalam indywidualnie z każdym Klientem. Zawsze dotrzymuję umówionych terminów. (Orientacyjnie można przyjąć, że w przypadku typowej nieruchomości na realizację zlecenia potrzeba 5 dni roboczych). Istnieje możliwość przyspieszenia terminu realizacji - za dodatkową opłatą. Wszelkie informacje uzyskane przez rzeczoznawcę w związku z realizowanymi wycenami stanowią tajemnicę zawodową.

Operaty szacunkowe wykonywane są przeze mnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, z zachowaniem najwyższej staranności, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zastosowaniem zasady bezstronności w wycenie nieruchomości.

Termin realizacji

Terminy realizacji zleceń ustalam indywidualnie z każdym Klientem. Zawsze dotrzymuję umówionych terminów. (Orientacyjnie można przyjąć, że w przypadku typowej nieruchomości na realizację zlecenia potrzeba 5 dni roboczych).

Poufność

Wszelkie informacje uzyskane przez rzeczoznawcę w związku z realizowanymi wycenami stanowią tajemnicę zawodową.

Informacje ogólne

 

Operaty szacunkowe wykonywane są przeze mnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem najwyższej staranności, właściwej dla standardów zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zastosowaniem zasady bezstronności w wycenie nieruchomości.

 

Agnieszka Król Rzeczoznawca

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230