Cennik usług rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Król

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • celu wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy,
  • terminu wykonania wyceny,
  • kosztów ponoszonych w związku z wykonaniem danego zlecenia (dojazd, uzyskanie dostępu do dokumentów źródłowych, opłaty administracyjne).

Ważne: Zróżnicowanie poszczególnych przypadków powoduje, że w praktyce nie funkcjonuje coś takiego jak cennik usług.

Konkretna cena usługi ustalana jest podczas pierwszego (bezpłatnego) spotkania z Klientem połączonego ze wstępnymi oględzinami danej nieruchomości.

Agnieszka Król Rzeczoznawca

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230